HomeUNP Research Journalvol. 22 no. 1 (2013)

The Socio-Language Perspectives on the Filipino Cultural System of the Ilocano Society

Christopher F. Bueno

Discipline: Sociology

 

Abstract:

The study dealt with the socio-language perspectives of the Filipino Cultural System relevant to the terminologies of the Ilocano society. The cultural terminologies are translated into Filipino and English language as a standard form in the sociology, anthropology, and philosophy books without any perspective as to its view in the Ilocano society. These were Filipino Cultural Systems included in the contents of sociology : (1) Filipino Value System (pamantayan, asal, diwa, and halaga); (2) Social Acceptance (pakikisama, pakikiradam, pakikipagkapwa-tao, palakasan, pakiusap, and sakop); (3) Cultural Reciprocity (pakikiramay, mapagmalasakit, kagandahang loob, and mabuting loob ); (4) Non Rationalism (bahala na, tadhana, and gulong ng palad; and (5) Personalism (lakas ng loob, maluwag ang loob, and kagandahang loob, mapagkaloob, saloobin, tapat na kalooban, masama ang loob and masasamang loob); and (6) Culturally Challenged Filipino Traits (ningas kogon, amor propio, probinsiyano, and burong talangka). The elementary and secondary school teachers, administrators, department heads of LGUs and GOs, and instructors of Vigan City, Sta. Catalina, San Juan, Cabugao, and Bantay, Ilocos Sur were the key informants in the descriptive analysis of the socio-language perspectives of this study.