HomeMALAYvol. 6 no. 1 (1987)

Si Rizal at Ang Mga Ruso

Alex V. Lamadrid

Discipline: Philippine Studies

 

Abstract:

Ang Pilipinolohiya ay umusbong sa Unyong Sobyet noong dekada 30. Ang naging pangunahing Pilipinistang Sobyet ay si A. Guber ng Akademiya ng mga Agham. Malaki ang kanyang nagawa para sa pag-aaral ng Pilipinas sa kanyang bansa. Kasama din si O. Rykovskaya, na sumulat ng aklat na pinamagatang Jose Rizal, na nalathala noong 1937. Noong 1937 din unang nalathala sa wikang Ruso ang nobelang El Filibusterismo.