HomeMALAYvol. 9 no. 1 (1991)

"Poem 10" ni Jose Garcia Villa: "Tula 10" nina Beltran at Francia

Pia Arboleda

Discipline: Philippine Literature, Filipino Poetry

 

Abstract:

Isa sa pinakamahalagang akda ni Jose Garcia Villa ang "Poem 10." Ito ang kanyang komentaryo sa paraan ng pagsulat ng tula. Upang malawakang maipaabot ang mensahe nito sa mambabasa sa Tagalog, mahalagang magkaroon ng mahusay na pagsasalin. Sa ngayon, dalawang bersyong Tagalog ang inihahatid sa mambabasa: ang sinulat ni Herminio Beltran at ang sinulat ni Hilario Francia.

Upang mahusgahan kung alin sa dalawang bersyon ang higit na epektibo, gamitin natin ang ilang teorya sa pagsasalin at ilang konsepto sa mga katangian ng tula.