HomeMALAYvol. 19 no. 1 (2006)

Pluralismo at Kapangyarihan: Isang Adyenda sa Globalismong Pangwika

Pamela C. Constantino

Discipline: Education, Multidisciplinary

 

Abstract:

"Mga 500 taan mula ngayan, magiging awtamatiko kaya na bawat tao'y malalantad na sa Ingles pagkapanganak pa lang (o kahit habang ipinaglilihi pa lang?) Kung ito'y bahagi ng isang mayamang karanasang multilingguwal sa mga ipapanganak sa hinaharap, mabuti ito. Pero kung sa panahong iyo'y ito na lamang ang natitirang wikang mapag-aaralan, pinakamalaking kalamidad na intelektuwal na ito na mararanasan ng ating planeta" (David Crystal, English As A Global Language 2003. Salin ko)

 

“Ang mga wika ngayon ay pinapatay at mas mabilis ngayong nawawala ang mga pagkakaiba-iba ng mga wika kaysa noong simula pa lang ng kasaysayan ng sangkatauhan.... at kung magpapatuloy ito, mamamatay ang higit sa 90 porsiyento ng mga oral na wika ng mundo sa susunod na 100 taon" (Tove skutnabb-kangas, Linguistic Genocide In Education or Worldwide Diversity and Human Rights? 2000).