Other Issue

vol. 19, no. 1 (2006)
MALAY


Description

Ang Malay, ay isang national refereed jornal na multi-disiplinari sa Filipino, ay nililimbag makalawa isang taon sa ilalim ng pamamahala ng Kolehiyo ng Malalayang Sining, para sa Pamantasang De La Salle. Bilang jornal na multi-disiplinari, nagtatampok ang Malay ng mga papel, riserts, at artikulong naglalahad ng mga kaisipan at kaalaman mula sa iba't-ibang disiplina. Ang mga ideya, opinyon, at paninindigan ng mga may-akda ay pananagutan nila at hindi repleksyon ng mga opinyon at patakaran ng Mga Patnugot, ng kaguruan, o ng pangasiwaan ng pamantasang ito.


Publisher: De La Salle University


Category: Multidisciplinary |

ISSN 0115-6195 (Print)


Table of contents

Open Access Subscription Access


Paunang Pahina


Mula sa EditorMga Tanging Lathalain


Pluralismo at Kapangyarihan: Isang Adyenda sa Globalismong Pangwika

Pamela C. Constantino

Discipline: Education, Multidisciplinary

Ano sa Filipino ang "Her Excellency?

Aurora L. Batnag

Discipline: Education, Multidisciplinary

Ang Pagsasalin sa Media: Isang Hakbang sa Pagsasabansa ng Kaalamang Lokal at Global

Teresita F. Fortunato

Discipline: Multidisciplinary

Ang Pagsasalin Bilang Laboratoryo ng Tagisang Wika at Diwa

Raquel S. Buban

Discipline: Multidisciplinary

Re-Imaging the Filipino: Paradaym sa Moral na Edukasyon Tungo Sa Pagpapaunlad ng Bayan

Eduardo Domingo

Discipline: Multidisciplinary

Padalang Salapi ng mga OFW: Nagdadala ng Kabuhayan, Katatagan at Kaunlaran sa Ekonomiya

Tereso S. Tullao Jr.

Discipline: Economics, Social Science, Sociology

Ang Tugon ng Gobierno Colonial sa Taggutom sa Bataan, 1781-1782

Cornelio R. Bascara

Discipline: Social Science

Musika at Krisis: Kung Papaano Umawit nang Matipid si Juan de la Cruz

Ernesto Villoluz Carandang Ii

Discipline: Humanities

Videoke at Tiis: Kulturang Popular bilang Anestisya sa Krisis

Corazon T. Toralba

Discipline: Social Science

Enot no Tinagba: Ang Premio Tomas Arejola para so Literatura sa mga Wikang Bikol

Paz Verdades M. Santos

Discipline: Literature

Reklamasyon ng Alaala at Kapangyarihan: Biograpiya at Antolohiya ng Apat na Dekada ng Pangangatha ni Hilaria Labog

Dolores R. Taylan

Discipline: Humanities

Si Abueg Bilang Manunulat sa Teorya ni Macherey: 'Prodyuser' at Hindi 'Manlilikha' sa Kanyang Nobelang 'Isang Babae sa Panahon ng Pagbabangon'

Ramilito B. Correa

Discipline: Literature

Panitikang Pambata: Sandata ng Pananakop, Sandata ng Pagpapalaya

Genaro R. Gojo Cruz

Discipline: Literature