vol. 19, no. 1 (2006)
MALAY


Description

Ang Malay, isang multi/interdisiplinaryong journal sa Araling Filipino ng Pamantasang De La Salle  – Manila (DLSU-M) na internationally refereed at abstracted, ay naglalayong maglathala ng mga lathalain tungkol sa mga usapin at dalumat kaugnay ng wika, kultura, at mass media na nagsusulong ng intelektuwalisasyon ng wikang Filipino. Tumatanggap din ng mga sulatin sa Ingles at iba pang mga wika na isasalin sa wikang Filipino. Tanging ang salin sa Filipino ang ilalathala.


Publisher: De La Salle University


Potential Citation/s: 491


Category: Multidisciplinary |

ISSN 2243-7851 (Online)

ISSN 0115-6195 (Print)

Other issues


Table of contents

Open Access Subscription Access


Paunang Pahina


Mula sa EditorMga Tanging Lathalain


Pluralismo at Kapangyarihan: Isang Adyenda sa Globalismong Pangwika

Pamela C. Constantino

Discipline: Education, Multidisciplinary

Ano sa Filipino ang "Her Excellency?

Aurora L. Batnag

Discipline: Education, Multidisciplinary

Ang Pagsasalin sa Media: Isang Hakbang sa Pagsasabansa ng Kaalamang Lokal at Global

Teresita F. Fortunato

Discipline: Multidisciplinary

Ang Pagsasalin Bilang Laboratoryo ng Tagisang Wika at Diwa

Raquel S. Buban

Discipline: Multidisciplinary

Re-Imaging the Filipino: Paradaym sa Moral na Edukasyon Tungo Sa Pagpapaunlad ng Bayan

Eduardo Domingo

Discipline: Multidisciplinary

Padalang Salapi ng mga OFW: Nagdadala ng Kabuhayan, Katatagan at Kaunlaran sa Ekonomiya

Tereso S. Tullao Jr.

Discipline: Economics, Social Science, Sociology

Ang Tugon ng Gobierno Colonial sa Taggutom sa Bataan, 1781-1782

Cornelio R. Bascara

Discipline: Social Science

Musika at Krisis: Kung Papaano Umawit nang Matipid si Juan de la Cruz

Ernesto Villoluz Carandang Ii

Discipline: Humanities

Videoke at Tiis: Kulturang Popular bilang Anestisya sa Krisis

Corazon T. Toralba

Discipline: Social Science

Enot no Tinagba: Ang Premio Tomas Arejola para so Literatura sa mga Wikang Bikol

Paz Verdades M. Santos

Discipline: Literature

Reklamasyon ng Alaala at Kapangyarihan: Biograpiya at Antolohiya ng Apat na Dekada ng Pangangatha ni Hilaria Labog

Dolores R. Taylan

Discipline: Humanities

Si Abueg Bilang Manunulat sa Teorya ni Macherey: 'Prodyuser' at Hindi 'Manlilikha' sa Kanyang Nobelang 'Isang Babae sa Panahon ng Pagbabangon'

Ramilito B. Correa

Discipline: Literature

Panitikang Pambata: Sandata ng Pananakop, Sandata ng Pagpapalaya

Genaro R. Gojo Cruz

Discipline: Literature