HomeMALAYvol. 19 no. 1 (2006)

Ano sa Filipino ang "Her Excellency?

Aurora L. Batnag

Discipline: Education, Multidisciplinary

 

Abstract:

Ano sa Filipino ang "Her Excellency?" Tanong ito ng marami ngayong ginagamit na ang wikang pambansa sa mga bulwagan ng kapangyarihan, ngayong ang Pangulo ng Pilipinas ay puwede na ring ipakilala sa wikang Filipino.