HomeMALAYvol. 19 no. 1 (2006)

Ang Pagsasalin Bilang Laboratoryo ng Tagisang Wika at Diwa

Raquel S. Buban

Discipline: Multidisciplinary

 

Abstract:

Bawat wika ay may kalakip na pulitika. Bawat pagsasalin ay isang aktong pulitikal. Sinumang nagsasalin ay isang pulitiko.