HomeMALAYvol. 19 no. 1 (2006)

Re-Imaging the Filipino: Paradaym sa Moral na Edukasyon Tungo Sa Pagpapaunlad ng Bayan

Eduardo Domingo

Discipline: Multidisciplinary

 

Abstract:

Ang 'Pagkamakabayan' at ang 'Pag-ibig sa lnang Bayan' ay hindi lamang mga isyung sosyopulitikal kundi mga isyung napapaloob din naman sa Moral na Edukasyon. Katunayan, tinalakay maging ni Thomas Aquinas, ang mga nabanggit sa kanyang Summa Theologica. Sa 'Question 101, article 1,3 at Question 102, article 3' (1998), tinukoy at tinalakay niya ang implikasyon sa kabanalan at karapatdapat na paggalang sa bayan. Maging si Rose Marie Salazar ay nagpaliwanag na ang Edukasyon tungo sa Pagpapa-unlad ng Bayan ay usaping napapaloob din sa Moral at Value Formation (1988 71-18).