HomeMALAYvol. 19 no. 1 (2006)

Musika at Krisis: Kung Papaano Umawit nang Matipid si Juan de la Cruz

Ernesto Villoluz Carandang Ii

Discipline: Humanities

 

Abstract:

 

Likas na matuwain at mapagmahal sa sining ang mga Filipino. Kilala tayo sa daigdig bilang lahi ng mga may angkin at likas na kakayahan para pumailanlang sa iba't ibang larangan ng sining. Ito ay sadyang mapupulsuhan sa dami ng ating likha, uri at pagtatanghal sa sining. Isa na rito ang musika.