HomeMALAYvol. 19 no. 1 (2006)

Panitikang Pambata: Sandata ng Pananakop, Sandata ng Pagpapalaya

Genaro R. Gojo Cruz

Discipline: Literature

 

Abstract:

Sa ilang taon ng aking pagsusulat/pagbabasa ng mga kuwentong pambata at pagkukuwento sa loob ng klasrum at sa mga lansangan, nakita ko ang taglay na kapangyarihan ng panitikang pambata, partikular ang kuwentong pambata. Nakita ko ang kakayahan nitong makapagbigay ng bagong pananaw sa mga batang nag-aaral, ng pag-asa at pangarap sa mga batang-lansangan na kung tutuusin ay hindi na nangangarap, dahil mas mahalaga para sa kanila kung paanong palilipasin ang maghapon nang hindi nagugutom.