HomeMALAYvol. 21 no. 2 (2009)

Kundiman ni Abdon (Balde Jr.) (para kay Dr. Isagani R. Cruz)

Paz Verdades M. Santos

Discipline: Sociology, Ageism, Kundiman

 

Abstract:

Naging nobelista at makata si Abdon Balde Jr. matapos ang 33 taong pagtatrabaho bilang inhinyero. Ang papel na ito ay isang pagbasa sa dalawa niyang sanaysay sa Filipino at tatlong rawitdawit sa Oasnon Bikol, gamit ang diskurso ng edad. Ang mga sulating ito ni Balde ay nagsisilbing kundiman para sa karapatang pantao ng mga tumatanda.

 

_____

 

Abdon Balde Jr. became a novelist and poet after 33 years of working as an engineer. This paper will read two of his essays in Filipino and three rawitdawit in Oasnon Bikol using age as discourse. These essays and poems of Balde serve as the kundiman for the human rights of the aging people.