HomeMALAYvol. 21 no. 1 (2008)

Ang mga Filipinong Intelektuwal at ang Teoryang Postkolonyal: Ang Kaso ni E. San Juan, Jr. (mula sa orihinal na “Filipino Intellectuals and the Postcolonial Theory: The Case of E. San Juan, Jr.”)

Yoshiko Nagano | Feorillo Petronilo Demeterio Iii

Discipline: Philippine Studies, Historiography

 

Abstract:

mula sa orihinal na “Filipino Intellectuals and the Postcolonial Theory: The Case of E. San Juan, Jr.”