Feorillo Petronilo Demeterio Iii

Affiliates: De La Salle University - ManilaPapers23 Cites/Paper 65.52 Cites/Author/Year 9.42
Potential Citations1507 Cites/Author150.70 h-index16
Year(s)16 Papers/Author 2.30 g-index23
Cites/Year 94.19 Authors/Papers 0.43 hI,annual 6.34

Article List

Open Access Subscription Access


Conflict of Aesthetic Systems: Controversy about Carlo J. Caparas as National Artist

Demeterio Iii, Feorillo P.

Discipline: Philosophy

Status of and Directions for “Filipino Philosophy” in Zialcita, Timbreza, Quito, Abulad, Mabaquiao, Gripaldo, and Co

Demeterio Iii, Feorillo P.

Discipline: Philosophy

QUITO, CENIZA, TIMBREZA, GRIPALDO: DLSU PROFESSORS’ CONTRIBUTIONS TO FILIPINO PHILOSOPHY

Demeterio Iii, Feorillo P.

Discipline: Philosophy, Social Science

Ang Balangkas ng Multikulturalismo at ang Pagbubuo ng Bansang Pilipino

Demeterio Iii, Feorillo P.

Discipline: Cultural Studies, Philippine Studies

Antonio Gramsci and Edward Said’s Image of a Modern Day Intellectual and the Filipino Roman Catholic Priest

Demeterio Iii, Feorillo P.

Discipline: Theology

Ang mga Filipinong Intelektuwal at ang Teoryang Postkolonyal: Ang Kaso ni E. San Juan, Jr. (mula sa orihinal na “Filipino Intellectuals and the Postcolonial Theory: The Case of E. San Juan, Jr.”)

Demeterio Iii, Feorillo P. | Nagano, Yoshiko

Discipline: Philippine Studies, Historiography

Ang mga Teorya ng Relatividad ni Albert Einstein: Isang Pagsusuri sa Kahandaan ng Wikang Filipino sa Pagtalakay sa mga Paksa ng Makabagong Agham

Demeterio Iii, Feorillo P.

Discipline: Science, Filipino Language

Mga Anyo at Antas ng Pag-asa na Nakapaloob sa mga Diskurso ng Kilusang El Shaddai

Demeterio Iii, Feorillo P.

Discipline: Social Science, Religion, Politics

Ang Kautusan ng Departamento ng Edukasyon Bilang 74, Serye 2009: Isang Pagsusuri sa Katatagan ng Programang Edukasyon sa Unang Wika (MLE) ng Filipinas

Demeterio Iii, Feorillo P.

Discipline: Education, Social Science, Languages

Ang Kallipolis at ang ating Kasalukuyang Lipunan: Isang Pakikipagdiyalogo ng Kritikal na Pilosopiyang Filipino sa Ang Republika ni Platon = The Kallipolis and our Present Society: A Dialogue Between Critical Filipino Philosophy and The Repubic of Plato

Demeterio Iii, Feorillo P.

Discipline: Philosophy, Social Science, Sociology, Politics

Sistematikong Multilingguwalismo: Lunsaran ng Mas Matatag na Wikang Pambansa = Systematic Multilingualism: Foundation for a more Effective National Language

Demeterio Iii, Feorillo P.

Discipline: Literature, Languages

Kolonisasyon at mga Inuming Nakalalasing ng mga Sinaunang Bisaya ng Samar at Leyte = Colonization and Alcoholic Beverages of Early Visayans from Samar and Leyte

Demeterio Iii, Feorillo P.

Discipline: Social Science, Anthropology

Ang Nobelang “Si Amapola sa 65 na Kabanata” ni Ricardo Lee Bilang Kontra-Diskurso ng Baklang Manilenyo Laban sa Homopobikong Kamalayang Filipino

Demeterio Iii, Feorillo P.

Discipline: Social Science, Gender and Sexuality Studies

Isang Semyolohikal na Pagsusuri sa mga Kontradiksiyong Nakapaloob sa Panlipunang Kritisismo ni Gloc-9

Demeterio Iii, Feorillo P.

Discipline: Linguistics, Semiology

Ang Ugnayan ng Wika, Pananaliksik, at Internasyonalisasyong Akademiko / The Inter-relationship of Language, Research, and Academic Internationalization

Demeterio Iii, Feorillo P. | Felicilda, Joshua Mariz B.

Discipline: Literature

A FOUCAULDIAN REEXAMINATION OF THE ARISTOTELIAN, AQUINIAN, AND CONTEMPORARY ROMAN CATHOLIC THEORIES OF HOMINIZATION

Demeterio Iii, Feorillo P.

Discipline: Philosophy

Wika ng mga Manlalarong Pilipino: Pagsusuri sa Pinagmulan at Saysay ng mga Salitang Ginagamit sa Mundo ng DotA 2 at LoL

Demeterio Iii, Feorillo P. | Abel, Merwyn | Autor, Christan | Gripal, Aaron

THE PHILOSOPHY OF SR. MARY JOHN MANANZAN: SOME CONTRIBUTIONS TO FILIPINO PHILOSOPHY

Demeterio Iii, Feorillo P. | Liwanag, Leslie Anne L.

Limang Case Study Tungkol sa mga Barako ng Batangas: Pagdalumat sa Isang Mas Makatotohanang Imahen ng Barako

Demeterio Iii, Feorillo P. | Balba, Aristotle P.

Disentangling the Rubrico and Dolalas Hypotheses on the Davao Filipino Language

Demeterio Iii, Feorillo P. | Dreisbach , Jeconiah Louis

Politika at Panitikan sa Pananaw ni F. Sionil Jose: Isang Pakikipanayam

Demeterio Iii, Feorillo P. | Felicilda, Joshua Mariz B.

Mara, Tara, and Vhaya: Case Studies on Batangueña E-trepreneurship Using Pierre Bourdieu’s Modified Theory of Capitals

Resurreccion, Analiza D. | Demeterio Iii, Feorillo P.

ROLANDO GRIPALDO AND FILIPINO PHILOSOPHY DURING HIS LASALLIAN PERIOD

Demeterio Iii, Feorillo P.