Napoleon M. Mabaquiao Jr.

Email: mabaquiaon@dlsu.edu.phPapers20 Cites/Paper 51.55 Cites/Author/Year 60.65
Potential Citations1031 Cites/Author1031.00 h-index10
Year(s)17 Papers/Author 20.00 g-index20
Cites/Year 60.65 Authors/Papers 0.05 hI,annual 3.72

Article List

Open Access Subscription Access


Ethics of Business Ads Directed at Children*

Mabaquiao Jr., Napoleon M.

Discipline: Psychology, Marketing, Mass Communication

The Place of Ethics in Business

Mabaquiao Jr., Napoleon M.

Discipline: Philosophy, Business, Ethics

Dreyfus on Heidegger's Critique of Husserl's Intentionality: A Review

Mabaquiao Jr., Napoleon M.

Discipline: Philosophy

Computer Simulation of Human Thinking: An Inquiry into its Possibility and Implications

Mabaquiao Jr., Napoleon M.

Discipline: Philosophy

Turing and Computationalism

Mabaquiao Jr., Napoleon M.

Discipline: Computer Science

Searle’s and Penrose’s Noncomputational Frameworks for Naturalizing the Mind

Mabaquiao Jr., Napoleon M.

Discipline: Philosophy

Globalisasyon, Kultura, at Kamalayang Pilipino

Mabaquiao Jr., Napoleon M.

Discipline: Education, Filipino, Art, Sociology, Cultural Studies

Ang Nanganganib na Awtonomiya ng mga Mamimili: Isang Pagsusuri sa Etika ng mga Pangnegosyo’t Pambatang Patalastas

Mabaquiao Jr., Napoleon M.

Discipline: Advertising, Ethics

Ang Kapaligiran at Mga Korporasyon: Mula sa Isang Rasyonalismong Pananaw

Mabaquiao Jr., Napoleon M.

Discipline: Social Science, Ecology

Isang Paglilinaw sa Kahulugan at Kairalan ng Pilosopiyang Filipino = A Clarification in the Existence and Meaning of Filipino Philosophy

Mabaquiao Jr., Napoleon M.

Discipline: Philosophy

THE MORAL OBLIGATION OF CORPORATIONS TO PROTECT THE NATURAL ENVIRONMENT*

Mabaquiao Jr., Napoleon M.

Discipline: Philosophy, Morality, Ethics

Mabini’s “True Decalogue” and the Morality of Nationalism

Mabaquiao Jr., Napoleon M.

CORPORATE MORAL OBLIGATIONS: A CRITICAL EXAMINATION

Mabaquiao Jr., Napoleon M.

TWO ROADBLOCKS OF COMPUTATIONALISM

Mabaquiao Jr., Napoleon M.

Ang Metapisika at Etka ng Pakikipagkapwa-tao

Mabaquiao Jr., Napoleon M.

Diyos at Kasamaan: Ang Kaugnayan ng Kanilang Pag-iral

Mabaquiao Jr., Napoleon M.

Searle on the Logic of Intentionality

Mabaquiao Jr., Napoleon M.

Speech Act Theory: From Austin to Searle

Mabaquiao Jr., Napoleon M.

God and Evil: The Relation of their Existence

Mabaquiao Jr., Napoleon M.

THE BUDDHIST TURN IN CONTEMPORARY PHILOSOPHY OF MIND

Mabaquiao Jr., Napoleon M.