Tereso S. Tullao Jr.


Papers23 Cites/Paper 19.26 Cites/Author/Year 1.51
Potential Citations443 Cites/Author 63.29 h-index10
Year(s)42 Papers/Author 3.29 g-index21
Cites/Year 10.55 Authors/Papers 0.30 hI,annual 0.94

Article List

Open Access Subscription Access


Implications of the Brain Drain

Tullao Jr., Tereso S.

Discipline: Social Studies

The Role of Higher Education in Philippine Development*

Tullao Jr., Tereso S.

Discipline: Education

Global Economic Imbalances Triggering the Financial Crisis

Tullao Jr., Tereso S.

Discipline: Social Science, Finance

Northeast Asia in the 21st Century: Prospects for Cooperation and Implications for the Philippines

Tullao Jr., Tereso S. | Intal Jr., Ponciano S. | Largoza, Gerardo

Discipline: Economics, Business

The Role of Income and Employment on School Participation Rate in Pasay City and Eastern Samar

Tullao Jr., Tereso S. | Rivera, John Paolo R.

From the Editor

Tullao Jr., Tereso S.

From the Editor

Tullao Jr., Tereso S.

Ilang Ulat Tungkol sa Dimand sa mga Propesyonal na Nars*

Tullao Jr., Tereso S.

Discipline: Social Science

Ekonomiks Sa Diwang Pilipino: Halo-Halo, Tingi-Tingi At Sari-Sari

Tullao Jr., Tereso S.

Discipline: Economics

Kultura at Kaunlaran: Tungo Sa Ekonomiks Ng Lakas Ng Loob At Magandang Loob (Kapag Nabigo Na Ang Bilihan At Pamahalaan)

Tullao Jr., Tereso S.

Discipline: Economics, Culture, Human behavior

Integrasyon ng Ekonomiya: Susi Sa Kaunlaran

Tullao Jr., Tereso S.

Discipline: Economics

Ekonomiks Ng Kapaligiran: Isang Introduksyon

Tullao Jr., Tereso S.

Discipline: Economics, Environment, Environmental economics

Ekonomiya ng Filipinas Noong 1898 AT 1998: Isang Paghahambing

Tullao Jr., Tereso S.

Discipline: History

Padalang Salapi ng mga OFW: Nagdadala ng Kabuhayan, Katatagan at Kaunlaran sa Ekonomiya

Tullao Jr., Tereso S.

Discipline: Economics, Social Science, Sociology

Epekto ng Padalang Salapi ng mga OFW sa Tunay na Palitan ng Salapi

Tullao Jr., Tereso S.

Discipline: Economics

Ekonomiks sa Diwang Pilipino: Halo-Halo, Tingi-Tingi at Sari-Sari

Tullao Jr., Tereso S.

Discipline: Languages, Filipino Language

Pandaigdigang Krisis Pampananalapi at ang Di-Timbang na Bayaring Internasyonal sa Pagitan ng mga Bansa

Tullao Jr., Tereso S.

Discipline: Economics

Mga Alternatibo sa Labas ng mga Pandaigdigang Tugon sa Pagpigil sa Pagbabago ng Klima = Beyond the International Responses to the Mitigation of Climate Change

Tullao Jr., Tereso S.

Discipline: Economics, Social Science

Movement of Natural Persons and its Human Development Implications in Asia

Tullao Jr., Tereso S. | Cortez, Michael Angelo A.

Movement of natural persons between the Philippines and Japan: Issues and Prospects

Tullao Jr., Tereso S. | Cortez, Michael Angelo A.

ANG YAMANG-TAO NG MGA INDUSTRIYA SA PAMPANGA*

Tullao Jr., Tereso S.

From the Editor

Tullao Jr., Tereso S.

Is a Regional Credit Rating Agency for the ASEAN Feasible?

Tullao Jr., Tereso S. | Cabuay, Christopher James R. | Hofileña, Daniel S.