Roberto E. Javier Jr.

Email:

ejournals.ph@gmail.com


Affiliates:

faculty member of the Psychology Department of De La Salle University


Papers18 Cites/Paper 2.56 Cites/Author/Year 0.61
Citations46 Cites/Author 15.33 h-index4
Year(s)25 Papers/Author 6.00 g-index5
Cites/Year 1.84 Authors/Papers 0.17 hI,annual 0.19

Article List

Open Access Subscription Access


Ang Pakikipagkapwa: Pilipinong Lapit Sa Pananaliksik

Javier Jr., Roberto E.

Discipline: Psychology

Sikolohiyang Pilipino: Papaloob o Papalabas?

Javier Jr., Roberto E.

Discipline: Social Science

Panahilan, Batayan at Paraan Sa Pagpili ng Pinunong Pulitikal ng mga Piling Estudyante Sa Kolehiyo

Javier Jr., Roberto E.

Discipline: Political Science

Ang Bisa Ngwika Sa Pagkatuto

Javier Jr., Roberto E.

Discipline: Education, Instructional Language

Kaasalang Sekswal at Kaalaman sa HIV/AIDS ng mga Lalabintaunin

Javier Jr., Roberto E.

Discipline: Education, Filipino, Art, Sociology, Cultural Studies, Sex Education

Ang Mass Media at Paaralan: Anyong Infotainment sa HIV/AIDS Advocacy (Para sa mga Nagsisimula sa Paglalabintaunin)

Javier Jr., Roberto E.

Discipline: Education, Art, Sociology, Cultural Studies

Bawal ba ang Sex... Ligaw... Inom... pati Puyat?: Ilang Karanasan ng Lalabintaunin na Halaw sa mga Pag-aaral ng mga Lasallian

Javier Jr., Roberto E.

Discipline: Social Science

Mga Migranteng Manggagawang may HIV/AIDS: Pagkalinga sa Pangkalusugang Pangangailangan ng Pamilyang Pilipino

Javier Jr., Roberto E.

Discipline: Psychology, Family Health, HIV/AIDS

Madaling Maging Tao, Mahirap Magpakatao! Paninindigan, Pagpapakatao at Pakikipagkapwatao

Javier Jr., Roberto E.

Discipline: Social Science, Linguistics, Psycholinguistics

Mahirap ka na nga, Malulungkot ka pa, Mas mahirap ‘yon! Pagiging Masayahin at Paraan ng Pag-agapay ng Karaniwang Pamilyang Filipino sa Harap ng Hirap

Javier Jr., Roberto E.

Discipline: Social Science

“May Perang Dumadaan Lang sa Palad, Merong Padala, at May Padulas din”: Paniniwala’t Pananaw sa Pera at Palagay sa Pandaigdigang Krisis Pampinansiya = Remittance, Red Tape, Rent: Filipino Minimum Wage Earners’ Attitude About Money

Javier Jr., Roberto E.

Discipline: Economics, Finance

‘Mga Tiwali sa Daang Matuwid’ at ang mga Talinghaga’t Tema sa Talumpati ni P-Noy = 'Mga Tiwali sa Daang Matuwid’ and Allegories and Themes in P-Noy’s Speeches

Javier Jr., Roberto E.

Discipline: Psychology

Peer Education Counseling Services for HIV, Health Promotion and Gender Equality: Designing a Job from Strategic Information on MSM, TGW, and PWID

Javier Jr., Roberto E.

Damdamin, Daing, at Dalangin: Karamdaman at Kalooban sa Sikopatolohiya ng Filipino / Intuitive Feeling, Experiencing Pain, Faith-Seeking: Ill-health and Innermost Being in Filipino Psychopathology

Javier Jr., Roberto E.

Paraan Po: Ang Oryentasyon ng Kapuwa sa Metodo ng Pananaliksik

Javier Jr., Roberto E.

Stakeholders’ Take on Sharing the Tasks in Providing Family Planning Services – Inquiring into the Issues on Midwives’ Implant Insertion

Javier Jr., Roberto E. | Rodriguez, Cristina A. | Era, Marlon D.

Discipline: Social Science

Ang Tao sa Ka-taw-an at sa Ka-tau-han: Pag-uugnay sa Pagpapakatao, Pakikipagkapuwa-tao, at Pagkatao

Javier Jr., Roberto E.

Where is Hiya in Research Ethics? Being Humane and Extending the Self in Doing Social Science Research

Javier Jr., Roberto E.