vol. 26, no. 2 (2014)
MALAY


Description

Ang Malay, isang multi/interdisiplinaryong journal sa Araling Filipino ng Pamantasang De La Salle  – Manila (DLSU-M) na internationally refereed at abstracted, ay naglalayong maglathala ng mga lathalain tungkol sa mga usapin at dalumat kaugnay ng wika, kultura, at mass media na nagsusulong ng intelektuwalisasyon ng wikang Filipino. Tumatanggap din ng mga sulatin sa Ingles at iba pang mga wika na isasalin sa wikang Filipino. Tanging ang salin sa Filipino ang ilalathala.


Publisher: De La Salle University


Potential Citation/s: 1900


Category: Multidisciplinary |

ISSN 2243-7851 (Online)

ISSN 0115-6195 (Print)

Other issues


Table of contents

Open Access Subscription Access


Mga Paunang Pahina


Mga Patnugot


Mula sa EditorMga Natatanging Lathalain


Arkitektura at Globalisasyon sa Pilipinas: Isang Pagbabaka-sakali Tungo sa Isang Kritikal na Teoryang Kultural /Architecture and Globalization in the Philippines: An Attempt at a Critical Cultural Theory

Jovito V. Cariño

Discipline: Architecture

Engkuwentro: Kayaw kontra Digmang-Galera, 1565-1571 / The Encounter: Kayaw vs. Galley-Warfare, 1565-1571

Efren B. Isorena

Discipline: Maritime Studies

Ang Epekto ng Digmaang Pilipino-Amerikano sa Kabuhayan at Antas ng Pamumuhay sa Maynila, 1898-1901/The Impact of the Filipino-American War in the Economy and Standard of Living in the City of Manila, 1898-1901

Ronaldo B. Mactal

Discipline: Philippine History

Ang Paggamit ng Trigram Ranking Bilang Panukat sa Pagkakahalintulad at Pagkakapangkat ng mga Wika / Trigram Ranking: Metric for Language Similarity and Clustering

Nathaniel Oco | Raquel S. Buban | Leif Romeritch Syliongka | Rachel Edita Roxas | Joel Ilao

Discipline: Languages

Motibasyon at Atityud sa Paggamit ng Wikang Ingles sa Pilipinas at ang Implikasyon nito sa Filipino bilang Wikang Pambansa: Panimulang Pagtalakay sa Sikolohikal na Aspekto sa Pagpaplanong Pangwika /Language Motivations and Attitudes Toward Using English i

Jayson De Guzman Petras

Discipline: Languages

Balagtas: Proyekto Tungo sa Diyalektikong Analisis at Materyalistang Interpretasyon ng Florante at Laura /Balagtas: Project For A Dialectical Analysis and Materialist Interpretation of Florante at Laura

E. San Juan Jr.

Discipline: Social Science

Ka Laya: Rampadora Mga Tala ng Kakaibang Pagrampa ng Isang Bakla /Ka Laya: Rampadora Notes on a Different Rampage of a Homosexual

Rowell D. Madula

Discipline: Social Science

Ang Pagsasaling Teknikal: Pagsipat sa Praktika at Pagpapahalaga / Technical Translation: Revisiting the Practice and Essentials

Raquel S. Buban

Discipline: Languages

Panawagan para sa Kontribusyon sa MalayKaragdagang Impormasyon


Mga Kontribyutor