Other Issue

vol. 25, no. 2 (2013)
MALAY


Description

Ang Malay, ay isang national refereed jornal na multi-disiplinari sa Filipino, ay nililimbag makalawa isang taon sa ilalim ng pamamahala ng Kolehiyo ng Malalayang Sining, para sa Pamantasang De La Salle. Bilang jornal na multi-disiplinari, nagtatampok ang Malay ng mga papel, riserts, at artikulong naglalahad ng mga kaisipan at kaalaman mula sa iba't-ibang disiplina. Ang mga ideya, opinyon, at paninindigan ng mga may-akda ay pananagutan nila at hindi repleksyon ng mga opinyon at patakaran ng Mga Patnugot, ng kaguruan, o ng pangasiwaan ng pamantasang ito.


Publisher: De La Salle University


Category: Multidisciplinary |

ISSN 0115-6195 (Print)


Table of contents

Open Access Subscription Access


Mga Tanging Lathalain


Ang Pagsasa-Filipino ng mga Panoorin sa Daigdig ng Telebisyon, Pagda–dub ng Anime, at Paglaganap ng Wikang Filipino sa Bawat Sulok ng Mundo: Mga Patunay na ‘Moog’ ng Pagka-Pilipino

Ramilito B. Correa

Discipline: Humanities

Dalawang Kaso: Kunwari o Halimbawa? Alin sa Dalawa? Sinong Siya? Tao o Bagay? = Two Cases: Kunwari or Halimbawa? Which of the Two? What or Who is Being Referred to? A Person or a Thing?

Maria Fe E. Gannaban

Discipline: Literature, Languages

Mga Modernong Manggagawa ng Transportasyong Panlungsod ng Manila, 1900–1941 = The Modern Workers of Manila’s Transportation System, 1900–1941

Michael D. Pante

Discipline: Social Science, Technology

Ang Ebolusyon ng Bangka sa Austronesya: Implikasyon sa Pre-histori ng Pilipinas = The Early Evolution of Boats in Austronesia: Profound Implication on Philippines Prehistory

Efren B. Isorena

Discipline: Social Science, History

Ang Ethnographer / Field Worker: Sa Pagitan ng Damdamin at Isipan = The Ethnographer / Field Worker: Caught Between the Heart and Mind

Ferdinand D. Dagmang

Discipline: Social Science, Anthropology

Mula Aswang Hanggang Manggagaway: Si Rizal at ang Pagbubuo ng Kaalamang Bayan = From Aswang to Manggagaway: Rizal and the Construction of Folk Knowledge


Discipline: Literature

Ang Nobelang “Si Amapola sa 65 na Kabanata” ni Ricardo Lee Bilang Kontra-Diskurso ng Baklang Manilenyo Laban sa Homopobikong Kamalayang Filipino

Feorillo Petronilo Demeterio Iii

Discipline: Social Science, Gender and Sexuality Studies

Ang Internet Bilang Espasyong Pulitikal sa Pilipinas: Pakikilahok, Pamamahala, at Protesta sa Cyberspace = Internet as a Political Space in the Philippines: Participation, Governance, and Protest in the Cyberspace

Carl Marc Lazaro Ramota

Discipline: Social Science, Technology