vol. 25, no. 2 (2013)
MALAY


Description

Ang Malay, isang multi/interdisiplinaryong journal sa Araling Filipino ng Pamantasang De La Salle  – Manila (DLSU-M) na internationally refereed at abstracted, ay naglalayong maglathala ng mga lathalain tungkol sa mga usapin at dalumat kaugnay ng wika, kultura, at mass media na nagsusulong ng intelektuwalisasyon ng wikang Filipino. Tumatanggap din ng mga sulatin sa Ingles at iba pang mga wika na isasalin sa wikang Filipino. Tanging ang salin sa Filipino ang ilalathala.


Publisher: De La Salle University


Potential Citation/s: 1912


Category: Multidisciplinary |

ISSN 2243-7851 (Online)

ISSN 0115-6195 (Print)

Other issues


Table of contents

Open Access Subscription Access


Mga Tanging Lathalain


Ang Pagsasa-Filipino ng mga Panoorin sa Daigdig ng Telebisyon, Pagda–dub ng Anime, at Paglaganap ng Wikang Filipino sa Bawat Sulok ng Mundo: Mga Patunay na ‘Moog’ ng Pagka-Pilipino

Ramilito B. Correa

Discipline: Humanities

Dalawang Kaso: Kunwari o Halimbawa? Alin sa Dalawa? Sinong Siya? Tao o Bagay? = Two Cases: Kunwari or Halimbawa? Which of the Two? What or Who is Being Referred to? A Person or a Thing?

Maria Fe E. Gannaban

Discipline: Literature, Languages

Mga Modernong Manggagawa ng Transportasyong Panlungsod ng Manila, 1900–1941 = The Modern Workers of Manila’s Transportation System, 1900–1941

Michael D. Pante

Discipline: Social Science, Technology

Ang Ebolusyon ng Bangka sa Austronesya: Implikasyon sa Pre-histori ng Pilipinas = The Early Evolution of Boats in Austronesia: Profound Implication on Philippines Prehistory

Efren B. Isorena

Discipline: Social Science, History

Ang Ethnographer / Field Worker: Sa Pagitan ng Damdamin at Isipan = The Ethnographer / Field Worker: Caught Between the Heart and Mind

Ferdinand D. Dagmang

Discipline: Social Science, Anthropology

Mula Aswang Hanggang Manggagaway: Si Rizal at ang Pagbubuo ng Kaalamang Bayan = From Aswang to Manggagaway: Rizal and the Construction of Folk Knowledge


Discipline: Literature

Ang Nobelang “Si Amapola sa 65 na Kabanata” ni Ricardo Lee Bilang Kontra-Diskurso ng Baklang Manilenyo Laban sa Homopobikong Kamalayang Filipino

Feorillo Petronilo Demeterio Iii

Discipline: Social Science, Gender and Sexuality Studies

Ang Internet Bilang Espasyong Pulitikal sa Pilipinas: Pakikilahok, Pamamahala, at Protesta sa Cyberspace = Internet as a Political Space in the Philippines: Participation, Governance, and Protest in the Cyberspace

Carl Marc Lazaro Ramota

Discipline: Social Science, Technology