Other Issue

vol. 19, no. 3 (2007)
MALAY


Description

Ang Malay, ay isang national refereed jornal na multi-disiplinari sa Filipino, ay nililimbag makalawa isang taon sa ilalim ng pamamahala ng Kolehiyo ng Malalayang Sining, para sa Pamantasang De La Salle. Bilang jornal na multi-disiplinari, nagtatampok ang Malay ng mga papel, riserts, at artikulong naglalahad ng mga kaisipan at kaalaman mula sa iba't-ibang disiplina. Ang mga ideya, opinyon, at paninindigan ng mga may-akda ay pananagutan nila at hindi repleksyon ng mga opinyon at patakaran ng Mga Patnugot, ng kaguruan, o ng pangasiwaan ng pamantasang ito.


Publisher: De La Salle University


Category: Multidisciplinary |

ISSN 0115-6195 (Print)


Table of contents

Open Access Subscription Access


Mga Tanging Lathalain


Mundo ng Bata Ayon sa mga Print Ad

John Enrico C. Torralba

Discipline: Sining, Kultura

Kwentong Pangkasarian sa mga Kwentong Pambata

Genaro R. Gojo Cruz

Discipline: Panitikan, Sining, Kultura

Sa Tagong Sulok ng Puso: Ang Ilang mga Sagot sa Tanong na Kung Paanong Magsulat ng Akdang Romansa

Lakangiting C. Garcia

Discipline: Sining, Kultura

Ang Orag Bilang Estetikang Bikol (A Theorizing in Progress)

Paz Verdades M. Santos

Discipline: Sining, Kultura

Leksikal na Rehistro sa mga Pelikulang Mano Po 1: My Family, Mano Po 2: My Home, Mano Po 3: My Love, at Mano Po 4: Ako Legal Wife

Vincent Lester G. Tan

Discipline: Education, Filipino, Art, Sociology, Politics, Cultural Studies

Isang Tagay Para sa Pilosopiyang Pilipino

Beverly A. Sarza

Discipline: Education, Philosophy, Cultural Studies

Buhay-Ritwal: Ang Ritwal sa Kamalayan at Kulturang Pilipino

Elyrah Loyola Salanga

Discipline: Sociology, Cultural Studies

Malasakit, Pakikipagkapwa, at Kalinisang Loob: Mga Pundasyon ng Kagandahang Loob

Ron R. Resurreccion

Discipline: Education, Art, Sociology, Cultural Studies

Globalisasyon, Kultura, at Kamalayang Pilipino

Napoleon M. Mabaquiao Jr.

Discipline: Education, Filipino, Art, Sociology, Cultural Studies

Kaasalang Sekswal at Kaalaman sa HIV/AIDS ng mga Lalabintaunin

Roberto E. Javier Jr.

Discipline: Education, Filipino, Art, Sociology, Cultural Studies, Sex Education

Panulat at Politika sa/ng Pamamahayag Pangkampus: Ang Pagsisimula ng College Editors Guild of the Philippines (1931-1945)

Rowell D. Madula

Discipline: Education, Filipino, Art, Sociology, Politics, Cultural Studies