vol. 24, no. 1 (2011)
MALAY


Description

Ang Malay, isang multi/interdisiplinaryong journal sa Araling Filipino ng Pamantasang De La Salle  – Manila (DLSU-M) na internationally refereed at abstracted, ay naglalayong maglathala ng mga lathalain tungkol sa mga usapin at dalumat kaugnay ng wika, kultura, at mass media na nagsusulong ng intelektuwalisasyon ng wikang Filipino. Tumatanggap din ng mga sulatin sa Ingles at iba pang mga wika na isasalin sa wikang Filipino. Tanging ang salin sa Filipino ang ilalathala.


Publisher: De La Salle University


Potential Citation/s: 195


Category: Multidisciplinary |

ISSN 2243-7851 (Online)

ISSN 0115-6195 (Print)

Other issues


Table of contents

Open Access Subscription Access


Mga Tanging Lathalain


Ang Kallipolis at ang ating Kasalukuyang Lipunan: Isang Pakikipagdiyalogo ng Kritikal na Pilosopiyang Filipino sa Ang Republika ni Platon = The Kallipolis and our Present Society: A Dialogue Between Critical Filipino Philosophy and The Repubic of Plato

Feorillo Petronilo Demeterio Iii

Discipline: Philosophy, Social Science, Sociology, Politics

Pilosopiyang Pang-ekonomiya nina Recto, Tañada, at Diokno: Isang Paghahabi = The Economic Philosophy of Recto, Tañada, and Diokno: A Synthesis

Bernardo N. Sepeda

Discipline: Economics, Philosophy, Social Science

Uran, Uran, Tagantan: Mga Babala sa Pagbago ng Klima sa Rawitdawit Bikol = Storm Signals: Climate Change on Bikol Poems

Paz Verdades M. Santos

Discipline: Literature, Philippine Literature

Mga Padalang Salapi Bilang Salik sa Pagsulong ng Pagnenegosyo ng mga Sambahayang Filipino = Remittances as Avenue for Encouraging Entrepreneurship among Filipino Households

John Paolo R. Rivera | Paolo O. Reyes

Discipline: Economics

Ang Pagbasa ng Dalawang Babae sa Nobelang Isang Babae sa Panahon ng Pagbabangon o Kung Paano Dapat Basahin si Efren Reyes Abueg = A Reading of Two Women of the Novel Isang Babae sa Panahon ng Pagbabangon or on How to Read Efren Reyes Abueg

Dolores R. Taylan

Discipline: Literature, Philippine Literature, Filipino Literature

Saling Abueg: Ang Pagtatagpo ng Ideya at Praktika ng Pagsasalin = Abueg on Translation: The Intersection of Ideas and Practice of Translation

Raquel S. Buban

Discipline: Philippine Literature, Filipino Literature, Panitikang pilipino