Other Issue

vol. 24, no. 1 (2011)
MALAY


Description

Ang Malay, ay isang national refereed jornal na multi-disiplinari sa Filipino, ay nililimbag makalawa isang taon sa ilalim ng pamamahala ng Kolehiyo ng Malalayang Sining, para sa Pamantasang De La Salle. Bilang jornal na multi-disiplinari, nagtatampok ang Malay ng mga papel, riserts, at artikulong naglalahad ng mga kaisipan at kaalaman mula sa iba't-ibang disiplina. Ang mga ideya, opinyon, at paninindigan ng mga may-akda ay pananagutan nila at hindi repleksyon ng mga opinyon at patakaran ng Mga Patnugot, ng kaguruan, o ng pangasiwaan ng pamantasang ito.


Publisher: De La Salle University


Category: Multidisciplinary |

ISSN 0115-6195 (Print)


Table of contents

Open Access Subscription Access


Mga Tanging Lathalain


Ang Kallipolis at ang ating Kasalukuyang Lipunan: Isang Pakikipagdiyalogo ng Kritikal na Pilosopiyang Filipino sa Ang Republika ni Platon = The Kallipolis and our Present Society: A Dialogue Between Critical Filipino Philosophy and The Repubic of Plato

Feorillo Petronilo Demeterio Iii

Discipline: Philosophy, Social Science, Sociology, Politics

Pilosopiyang Pang-ekonomiya nina Recto, Tañada, at Diokno: Isang Paghahabi = The Economic Philosophy of Recto, Tañada, and Diokno: A Synthesis

Bernardo N. Sepeda

Discipline: Economics, Philosophy, Social Science

Uran, Uran, Tagantan: Mga Babala sa Pagbago ng Klima sa Rawitdawit Bikol = Storm Signals: Climate Change on Bikol Poems

Paz Verdades M. Santos

Discipline: Literature, Philippine Literature

Mga Padalang Salapi Bilang Salik sa Pagsulong ng Pagnenegosyo ng mga Sambahayang Filipino = Remittances as Avenue for Encouraging Entrepreneurship among Filipino Households

John Paolo R. Rivera | Paolo O. Reyes

Discipline: Economics

Ang Pagbasa ng Dalawang Babae sa Nobelang Isang Babae sa Panahon ng Pagbabangon o Kung Paano Dapat Basahin si Efren Reyes Abueg = A Reading of Two Women of the Novel Isang Babae sa Panahon ng Pagbabangon or on How to Read Efren Reyes Abueg

Dolores R. Taylan

Discipline: Literature, Philippine Literature, Filipino Literature

Saling Abueg: Ang Pagtatagpo ng Ideya at Praktika ng Pagsasalin = Abueg on Translation: The Intersection of Ideas and Practice of Translation

Raquel S. Buban

Discipline: Philippine Literature, Filipino Literature, Panitikang pilipino