Other Issue

vol. 27, no. 2 (2015)
MALAY


Description

Ang Malay, ay isang national refereed jornal na multi-disiplinari sa Filipino, ay nililimbag makalawa isang taon sa ilalim ng pamamahala ng Kolehiyo ng Malalayang Sining, para sa Pamantasang De La Salle. Bilang jornal na multi-disiplinari, nagtatampok ang Malay ng mga papel, riserts, at artikulong naglalahad ng mga kaisipan at kaalaman mula sa iba't-ibang disiplina. Ang mga ideya, opinyon, at paninindigan ng mga may-akda ay pananagutan nila at hindi repleksyon ng mga opinyon at patakaran ng Mga Patnugot, ng kaguruan, o ng pangasiwaan ng pamantasang ito.


Publisher: De La Salle University


Category: Multidisciplinary |

ISSN 0115-6195 (Print)


Table of contents

Open Access Subscription Access


Mga Paunang Pahina


Patnugot


Mula sa EditorMga Artikulo


Pagsubok sa Pagbuo ng Isang Kritikang Radikal ng Neokolonyalistang Orden / Hypothesis Toward Synthesizing A Radical Critique of the Neocolonial Order

E. San Juan Jr.

Discipline: History

Pagpopook ng mga Perspektiba sa Aborsiyon sa Pilipinas Batay sa mga Diskursibong Teksto, 1864-1930 /Contextualizing Perspectives on Abortion in the Philippines Based on Discursive Texts, 1864-1930

Lars Raymund C. Ubaldo

Discipline: Sociology

Conquista Maritima: Ang Kolonisasyong Espanyol mula sa Perspektibang Maritimo, 1571-1600 / Conquista Maritima: Spanish Colonization of the Philippines from a Maritime Perspective, 1571-1600

Efren B. Isorena

Discipline: History

Tungo sa Isang Deleuzian na Pagbasa ng Pagsibol ng Post-Anarkismo sa Pilipinas/Towards A Deleuzian Reading of the Emergence of Post-Anarchism in the Philippines

Raniel S M. Reyes

Discipline: Sociology

Ang Wika ng Sillag Festival Bilang Daluyan ng Kultura at Identidad ng mga Ilokano/The Language of Sillag Festival as a Reflection of Culture and Identity of the Ilocano

John A. Amtalao | Jane K. Lartec

Discipline: Culture

Paggamit ng Natural Language Processing bilang Gabay sa Pagtuklas at Pagsiyasat ng Tema sa mga Tweet tuwing Halalan / Using Natural Language Processing in the Discovery and Analysis of Themes of Tweets during Elections

Rachel Edita Roxas | Nathaniel Oco | Charibeth K. Cheng | Ma. Divina Gracia Z. Roldan | Zelinna Cynthia Pablo

Discipline: Mass Communication

K-U-L-T-U-R-A: Ang Karanasan nina Nanay Marina at Gemma tungkol sa Problema ng Pagbaha sa Brgy. Aplaya, Sta. Rosa, Laguna / K-U-L-T-U-R-A: The Experience of Nanay Marina and Gemma on the Flooding Problem in Brgy. Aplaya, Sta. Rosa, Laguna

Alona Jumaquio Ardales

Discipline: Sociology

Breast Kanser, Seksuwalidad, at Pagbalikwas / Breast Cancer, Sexuality, and Dissent

Mark Anthony Lazara Dacela

Discipline: Sociology

PanawaganAng mga Editor, Kontribyutor, at Tagasalin


Mga Kontributor