vol. 27, no. 2 (2015)
MALAY


Description

Ang Malay, isang multi/interdisiplinaryong journal sa Araling Filipino ng Pamantasang De La Salle  – Manila (DLSU-M) na internationally refereed at abstracted, ay naglalayong maglathala ng mga lathalain tungkol sa mga usapin at dalumat kaugnay ng wika, kultura, at mass media na nagsusulong ng intelektuwalisasyon ng wikang Filipino. Tumatanggap din ng mga sulatin sa Ingles at iba pang mga wika na isasalin sa wikang Filipino. Tanging ang salin sa Filipino ang ilalathala.


Publisher: De La Salle University


Potential Citation/s: 499


Category: Multidisciplinary |

ISSN 2243-7851 (Online)

ISSN 0115-6195 (Print)

Other issues


Table of contents

Open Access Subscription Access


Mga Paunang Pahina


Patnugot


Mula sa EditorMga Artikulo


Pagsubok sa Pagbuo ng Isang Kritikang Radikal ng Neokolonyalistang Orden / Hypothesis Toward Synthesizing A Radical Critique of the Neocolonial Order

E. San Juan Jr.

Discipline: History

Pagpopook ng mga Perspektiba sa Aborsiyon sa Pilipinas Batay sa mga Diskursibong Teksto, 1864-1930 /Contextualizing Perspectives on Abortion in the Philippines Based on Discursive Texts, 1864-1930

Lars Raymund C. Ubaldo

Discipline: Sociology

Conquista Maritima: Ang Kolonisasyong Espanyol mula sa Perspektibang Maritimo, 1571-1600 / Conquista Maritima: Spanish Colonization of the Philippines from a Maritime Perspective, 1571-1600

Efren B. Isorena

Discipline: History

Tungo sa Isang Deleuzian na Pagbasa ng Pagsibol ng Post-Anarkismo sa Pilipinas/Towards A Deleuzian Reading of the Emergence of Post-Anarchism in the Philippines

Raniel S M. Reyes

Discipline: Sociology

Ang Wika ng Sillag Festival Bilang Daluyan ng Kultura at Identidad ng mga Ilokano/The Language of Sillag Festival as a Reflection of Culture and Identity of the Ilocano

John A. Amtalao | Jane K. Lartec

Discipline: Culture

Paggamit ng Natural Language Processing bilang Gabay sa Pagtuklas at Pagsiyasat ng Tema sa mga Tweet tuwing Halalan / Using Natural Language Processing in the Discovery and Analysis of Themes of Tweets during Elections

Rachel Edita Roxas | Nathaniel Oco | Charibeth K. Cheng | Ma. Divina Gracia Z. Roldan | Zelinna Cynthia Pablo

Discipline: Mass Communication

K-U-L-T-U-R-A: Ang Karanasan nina Nanay Marina at Gemma tungkol sa Problema ng Pagbaha sa Brgy. Aplaya, Sta. Rosa, Laguna / K-U-L-T-U-R-A: The Experience of Nanay Marina and Gemma on the Flooding Problem in Brgy. Aplaya, Sta. Rosa, Laguna

Alona Jumaquio Ardales

Discipline: Sociology

Breast Kanser, Seksuwalidad, at Pagbalikwas / Breast Cancer, Sexuality, and Dissent

Mark Anthony Lazara Dacela

Discipline: Sociology

PanawaganAng mga Editor, Kontribyutor, at Tagasalin


Mga Kontributor