vol. 20, no. 1 (2007)
MALAY


Description

Ang Malay, isang multi/interdisiplinaryong journal sa Araling Filipino ng Pamantasang De La Salle  – Manila (DLSU-M) na internationally refereed at abstracted, ay naglalayong maglathala ng mga lathalain tungkol sa mga usapin at dalumat kaugnay ng wika, kultura, at mass media na nagsusulong ng intelektuwalisasyon ng wikang Filipino. Tumatanggap din ng mga sulatin sa Ingles at iba pang mga wika na isasalin sa wikang Filipino. Tanging ang salin sa Filipino ang ilalathala.


Publisher: De La Salle University


Potential Citation/s: 577


Category: Multidisciplinary |

ISSN 2243-7851 (Online)

ISSN 0115-6195 (Print)

Other issues


Table of contents

Open Access Subscription Access


Mga Paunang Pahina


Mga PatnugotMga Tanging Lathalain


Japanimation, Americanization, Globalization: Pagbuwag sa Wika ng Kapangyarihan sa Pamamagitan ng Dubbing ng Anime sa Wikang Filipino

Ramilito B. Correa

Discipline: Filipino Language, Globalization, Japanimation, Americanization

Ang Mass Media at Paaralan: Anyong Infotainment sa HIV/AIDS Advocacy (Para sa mga Nagsisimula sa Paglalabintaunin)

Roberto E. Javier Jr.

Discipline: Education, Art, Sociology, Cultural Studies

Ang mga Naratibong Kinapapalooban ng Bata sa mga Print Ad

John Enrico C. Torralba

Discipline: Education, Art, Sociology, Cultural Studies

Nang Manahan si Juan Tamad sa Mundo ng Sportswriting: Isang Sulyap sa Paggamit ng Wika sa Tabloid

Joel L. Orellana

Discipline: Art, Sociology, Cultural Studies

Chipaparu at Pukitakte: Tulansangang Sekswal, Pangmadlang Midya at ang Industriya ng Kulturang Popular

Michael Francis C. Andrada

Discipline: Education, Art, Sociology, Politics, Cultural Studies

Si Big Brother, Si Boy Bastos, at ang Pagsasalba ng Katawan sa Textong Popular Ayon Kay Antonio Pigafetta

Edgar Calabia Samar

Discipline: Education, Art, Sociology, Politics, Cultural Studies

Ang Mundo ng Online Game: Realidad ng Adiksyon at Pagtatanghal ng Bagong Mundo at Kaakuhan

Rhoderick V. Nuncio

Discipline: Education, Art, Sociology, Politics, Cultural Studies

Isang Sulyap sa Migrasyon ng Pilipinas at (E)Mail-Order Bride

Armi Rosalia A. Zamora

Discipline: Art, Sociology, Cultural Studies

Ang Konsepto ng Bagong Bayani sa mga Naratibo ng Overseas Filipino Workers

Ma. Jovita Zarate

Discipline: Education, Art, Sociology, Politics, Cultural Studies