Other Issue

vol. 20, no. 1 (2007)
MALAY


Description

Ang Malay, ay isang national refereed jornal na multi-disiplinari sa Filipino, ay nililimbag makalawa isang taon sa ilalim ng pamamahala ng Kolehiyo ng Malalayang Sining, para sa Pamantasang De La Salle. Bilang jornal na multi-disiplinari, nagtatampok ang Malay ng mga papel, riserts, at artikulong naglalahad ng mga kaisipan at kaalaman mula sa iba't-ibang disiplina. Ang mga ideya, opinyon, at paninindigan ng mga may-akda ay pananagutan nila at hindi repleksyon ng mga opinyon at patakaran ng Mga Patnugot, ng kaguruan, o ng pangasiwaan ng pamantasang ito.


Publisher: De La Salle University


Category: Multidisciplinary |

ISSN 0115-6195 (Print)


Table of contents

Open Access Subscription Access


Mga Paunang Pahina


Mga PatnugotMga Tanging Lathalain


Japanimation, Americanization, Globalization: Pagbuwag sa Wika ng Kapangyarihan sa Pamamagitan ng Dubbing ng Anime sa Wikang Filipino

Ramilito B. Correa

Discipline: Filipino Language, Globalization, Japanimation, Americanization

Ang Mass Media at Paaralan: Anyong Infotainment sa HIV/AIDS Advocacy (Para sa mga Nagsisimula sa Paglalabintaunin)

Roberto E. Javier Jr.

Discipline: Education, Art, Sociology, Cultural Studies

Ang mga Naratibong Kinapapalooban ng Bata sa mga Print Ad

John Enrico C. Torralba

Discipline: Education, Art, Sociology, Cultural Studies

Nang Manahan si Juan Tamad sa Mundo ng Sportswriting: Isang Sulyap sa Paggamit ng Wika sa Tabloid

Joel L. Orellana

Discipline: Art, Sociology, Cultural Studies

Chipaparu at Pukitakte: Tulansangang Sekswal, Pangmadlang Midya at ang Industriya ng Kulturang Popular

Michael Francis C. Andrada

Discipline: Education, Art, Sociology, Politics, Cultural Studies

Si Big Brother, Si Boy Bastos, at ang Pagsasalba ng Katawan sa Textong Popular Ayon Kay Antonio Pigafetta

Edgar Calabia Samar

Discipline: Education, Art, Sociology, Politics, Cultural Studies

Ang Mundo ng Online Game: Realidad ng Adiksyon at Pagtatanghal ng Bagong Mundo at Kaakuhan

Rhoderick V. Nuncio

Discipline: Education, Art, Sociology, Politics, Cultural Studies

Isang Sulyap sa Migrasyon ng Pilipinas at (E)Mail-Order Bride

Armi Rosalia A. Zamora

Discipline: Art, Sociology, Cultural Studies

Ang Konsepto ng Bagong Bayani sa mga Naratibo ng Overseas Filipino Workers

Ma. Jovita Zarate

Discipline: Education, Art, Sociology, Politics, Cultural Studies